Dagstructuur

Bij Maan en Wolf geloven we er in dat kinderen structuur bieden ervoor zorgt dat kinderen duidelijkheid en voorspelbaarheid ervaren en zich hierdoor veiliger voelen binnen onze omgeving. Onze dagstructuur ziet er als volgt uit:

7u:                       Opening opvang, aankomst eerste kinderen
7u30:                   Vrij spel
9u:                       Ontbijt: soep of een boterham
9u30:                   Verluier/potjes moment
10u:                     Moment met klaspop (Puk)
10u30:                Educatieve activiteit
11u:                     Vrij spel
11u30:                 Middag eten
12u30:                 Verluier/potjes moment
13u:                     Slapen
15u:                      Verluier/potjes moment
15u30:                 Fruit
16u:                      Individueel spelmoment voor enkele kinderen
17u:                      Vrij spel / kleine snack voor de kinderen die terug honger krijgen
18u:                     Afsluit opvang

Samen opvoeden

Zorgen voor het kind gebeurt steeds in samenspraak met de ouders.
Informatie uitwisselen, vragen stellen … kan bij het brengen en ophalen. Ook op andere momenten maken we graag tijd voor een gesprek.

Ziko-vo

Om uw kind op een goede manier te kunnen opvolgen maken we gebruik van het Ziko-vo systeem. Dit is een soort van rapportje dat weergeeft hoe het kind zich voelt en in welke ontwikkelingsfase het zich bevindt. Indien nodig gebruiken we een extra metingstool om te toetsen waar het kind zich bevindt in zijn ontwikkeling.

Elk gezin krijgt een aandachtsbegeleid(st)er toegewezen. Deze begeleid(st)er vult op regelmatige basis de ziko-vo in en maakt een afspraak met de ouders/voogd om een overlegmoment in te plannen. Hier kunnen we eventueel ook de afspraken rond het kind en het gezin opnieuw onder de loep nemen en kijken waar we nog zouden kunnen ondersteunen.

Individuele begeleiding

Maan en Wolf vindt individuele begeleiding erg belangrijk. Elk kind heeft recht op alle aandacht die hij/zij nodig heeft om op diens tempo het best te kunnen ontwikkelen. We proberen extra handen te voorzien in de vorm van stagiair(e)s en vrijwilligers. Zodat onze kinderen van zo veel mogelijk persoonlijke aandacht kunnen genieten.