Maan en Wolf biedt kinderopvang aan kinderen tussen de 0 en de 3 jaar.  
Daarnaast stellen we ons open voor een wijde variatie aan kinderen en gezinnen.  
Iedereen is welkom. Modale gezinnen, gezinnen in moeilijke situaties, kinderen met een handicap of stoornis, kinderen met een andere thuistaal… 
Maan en Wolf wil ook, indien nodig, flexibele leeftijdsgrenzen aanbieden. Kinderen zijn welkom zolang ze in onze groep passen en zich hier goed voelen.  

Praktisch

Maan en Wolf is een inkomensgerelateerde groepsopvang. Dit wil zeggen dat we werken met een dagprijs op basis van het inkomen van de ouders/voogd. 
Er zijn 21 opvangplaatsen die we verdelen over 2 leefgroepen. De leefgroepen zijn verticaal van aard. Dit wil zeggen dat zowel baby’s als peuters in dezelfde groep vertoeven. 

Opvangplan

Maan en Wolf vindt flexibel werken een must om de kwetsbaarste mensen een kans te geven om hun gezin te laten deelnemen aan onze plusopvang. Hiermee bedoelen we dat we zonder wachtlijsten zullen werken. Concreet houdt dit in dat we maximaal 3 maanden op voorhand aanmeldingen bijhouden. Zo kunnen we kort op de bal spelen met dringende opvangvragen. 

Na een eerste kennismaking kunnen ouders terugkomen om zich in te schrijven en een opvangplan op te stellen. Vervolgens zullen de kindjes eerst eens samen met de ouders komen wennen, om dan de eerste keer een paar uurtjes zonder ouders in de opvang te verblijven. Daarna kunnen de kinderen van start gaan in onze opvang. Op deze manier voelen kindjes zich al veiliger bij de start.