Missie

Plusopvang Maan en Wolf wil kinderen (en hun gezin) die extra zorg of aandacht nodig hebben helpen groeien.
Dit op maat van het gezin, op een ondersteunende en inclusieve manier.

Visie

Maan en Wolf wil kwaliteitsvolle kinderopvang bieden aan kinderen tussen de 0 en de 3 jaar.
We willen ontwikkelingsstimulerend werken voor de kinderen en ondersteund voor de ouders.
We bieden een flexibel opvangplan aan en werken zonder wachtlijst. Op die manier kunnen alle doelgroepen beroep doen op onze kinderopvang.
In onze opvang zijn alle gezinnen welkom. Middenklasse gezinnen, maar ook kwetsbare gezinnen in de ruime vorm van het woord. Het kan gaan om kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand, een moeilijke thuissituatie of kinderen die gedrag vertonen dat door ouders, begeleiders… als een probleem ervaren wordt. Daarnaast kunnen ook anderstalige gezinnen bij ons terecht.
Bij Maan en Wolf willen we een veilige haven zijn en zoeken we samen met het hele gezin/netwerk hoe deze kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

Onze visie is gebaseerd op volgende theoretische kaders:

  • ECEC
  • Taal en kansarmoede
  • Krachtgericht werken
  • Uk en Puk
  • Basisschakelmethodiek
  • Inclusief werken
Onze uitgebreide visie is uitgeschreven in ons kwaliteitshandboek. Dit ligt ten alle tijden in de opvang en kan ingekeken worden indien gewenst.