Waarom Maan en Wolf?

Maan en Wolf is ontstaan vanuit de rotsvaste overtuiging dat kinderopvang een grootse maatschappelijke functie invult: vanaf het prilste begin heeft het de kans en verantwoordelijkheid om het kind en zijn gezin te laten groeien. Daarom steunt onze werking op drie belangrijke pijlers die dit geloof ondersteunen en kunnen waarmaken: kansarmoedebestrijding, inclusie en ontwikkelingsstimulatie. Ze bepalen het DNA van Maan en Wolf en onderscheiden ons van de klassieke kinderdagverblijven..